Een uitvaarttoespraak houden voor je collega


Snel naar onderdeel

Hoe herdenk je een collega in een uitvaartspeech? Jullie kennen elkaar van het werk, en dat is een belangrijk onderdeel van een mensenleven. Het kan daarom waardevol zijn jouw herinneringen te delen. Ook voor andere aanwezige collega's trouwens.

Je krijgt hieronder antwoord op de volgende vragen:
  • wie houdt de speech?
  • wat vertel je over je collega?
  • hoe lang spreek je?

Na de vraag wie de speech houdt, ga ik eerst nog even in op de vraag hoe vanzelfsprekend het is dat je als collega de ruimte krijgt om te speechen. Ten slotte krijg je een voorbeeld van een uitvaartspeech voor een collega: die van Idris voor zijn medewerker Angelo.

Laat je bij het schrijven leiden door deze gratis online handleiding vol tips en voorbeelden.

Wil je mijn expert-feedback krijgen?

neem contact op
06 19 40 40 97


Wie houdt de speech?

Aan de uitvaartspeech ‘vanuit het werk’ kun je vaak horen hoe de organisatie waar de overledene actief was in elkaar zit. Sommige bedrijven zijn formeler met werkrelaties die vooral functioneel van kleur zijn. Andere organisaties hebben meer ruimte voor een persoonlijk ingekleurde werkrelatie.

Zie je het als taak van de organisatie om tijdens de uitvaart van een collega je respect en waardering te tonen, dan is een spreker die wat meer op afstand van de overledene stond, heel geschikt.

Wil je laten zien hoe het overlijden jullie als organisatie én collega’s raakt, kies dan voor een spreker die de overledene goed heeft gekend. Daarmee maak je het persoonlijker.
Angelique vertelde als collega nooit veel over zichzelf. Mies, haar leidinggevende, liet het daarom in haar toespraak bij waarderende woorden over hoe Angelique haar werk altijd had gedaan, en wat ze had betekend voor de resultaten van haar team.

Spreken tijdens een uitvaart is meestal op uitnodiging

Ga er trouwens niet stilzwijgend van uit dat je wel over je collega zult mogen speechen. Stem dat af met de nabestaanden.

Het draaiboek van een uitvaart ligt tegenwoordig van tevoren vast. Willen de nabestaanden iemand van ‘het (vrijwilligers)werk’ aan het woord laten, dan laten ze dat in de dagen voor de uitvaart wel weten.

Je kunt natuurlijk ook zelf het initiatief nemen als collega of leidinggevende en naar de nabestaanden aangeven dat je graag het woord wilt voeren. Voor de verliesverwerking van de collega’s kan het delen van jullie herinneringen tijdens de plechtigheid belangrijk zijn.

Tip: krijg je niet de gelegenheid om te spreken, schrijf dan toch een speech en deel die op papier met de nabestaanden én met de naaste collega’s van de overledene.
Omdat Tom’s werk altijd erg belangrijk voor hem was gebleven, ook na zijn pensionering, vroegen de nabestaanden een vroegere collega om bij de crematieplechtigheid iets over dat stuk van zijn leven te vertellen.

Wat vertel je over je collega?

Tijdens je speech vertel je namens de organisatie over je collega aan de nabestaanden. Je wilt daarbij de herinneringen aan de overleden collega recht doen. Je kunt gebruik maken van je eigen herinneringen, maar het is ook goed om input van andere collega’s te vragen. Maak daar samen tijd voor.

Hoe lang heeft de collega bij de organisatie gewerkt, en in welke functies? Welke veranderingen waren er in die periode bij de organisatie en hoe stelde je collega zich in die veranderingen op?

Wat heb je aan elkaar gehad als collega’s? Was er ook contact buiten het werk, in de privésfeer of werkoverstijgend? Wat deelde de overleden collega op het werk van de thuissituatie en op welke manier?

In wat jullie als collega’s samen hebben meegemaakt, hoe komt de overleden collega daarin naar voren? Hadden jullie steun bij elkaar, had de overledene gevoel voor humor, hoe was de overleden collega aanwezig?
Dirk vertelde hoe Cora in de jaren dat ze samenwerkten, steeds meer foto’s op haar prikbord had. Eerst alleen van haar partner, toen ook van haar kinderen. En later van haar kleinkinderen. En dat was niet de enige manier waarop collega’s iets van haar gezinsleven meekregen.

Hoe lang spreek je?

De lengte van jouw bijdrage tijdens de uitvaart van je collega of medewerker, maak je afhankelijk van de wensen van de familie. Op het moment dat jullie afgesproken dat er een uitvaartspeech vanuit het bedrijf of de (vrijwilligers)organisatie komt, kun je gerust vragen hoe lang het mag zijn.

Werk is voor veel mensen een langdurig en zinvol onderdeel van hun leven. Tegelijkertijd is werk ook niet alles. De relaties met collega’s zijn van belang, zeker in organisaties waar collega’s vrienden kunnen worden. Daarin mag je ruimte nemen.

Probeer tegelijkertijd niet uit te weiden. De geschiedenis van de organisatie op zich is niet zo interessant, alleen voor zover er een verband met de overledene ligt. En een opsomming van ‘wapenfeiten’ van je overleden collega is alleen relevant voor zover er een link ligt met wie de overledene was als mens.
Tijdens de opsomming van alle organisatieveranderingen verloren de meeste aanwezigen hun aandacht, maar ze leefden weer op toen de directeur vertelde hoe Marco haar tijdens een assessment in haar sollicitatieprocedure scherp en kritisch had bevraagd. Dat was de Marco die ze kenden.

Voorbeeld:

Idris vertelt over zijn medewerker Angelo

Goedemiddag, mijn naam is Idris, ik ben de directe leidinggevende van Angelo, en ik wil u meenemen in hoe wij, als collega’s op het gemeentehuis, Angelo hebben leren kennen in de tijd dat we met hem werkten.

Er zijn nog een paar collega’s die weten hoe hij 15 jaar geleden bij ons binnen kwam. Tijdens zijn eerste jaar als … liet hij al zien dat hij gedreven was en intelligent. Hij bemoeide zich overal mee, maar dan op een positieve en opbouwende manier. Soms moest hij even afgeremd worden in zijn enthousiasme. Maar al vrij snel waren zijn toenmalige leidinggevende en zijn collega’s ervan overtuigd: deze moeten we zien te houden.

Dat lukte. En wat hebben we een fijne collega aan hem gehad. Hij hield zijn gezinsleven buiten het werk. Op een foto van jullie, Tom en Anna na, kregen we daar vrij weinig van mee.

Dat betekende niet dat hij niet betrokken was. Van de hele afbeelding hield hij in zijn agenda de verjaardagsdatum bij en herinnerde iedereen daar aan.

Als organisator van de jaarlijkse teamdag wist hij iedere keer weer een prachtige locatie, een goede activiteit en vooral heerlijk eten te versieren.

In zijn werk stelde hij altijd de burger voorop. Ook toen hij al lang niet meer aan de balie werkte hield hij ons als collega’s voor dat we, ook als we de burgers niet zagen, werkten voor en namens de mensen in onze gemeente. Angelo nam daarbij geen blad voor de mond. En menig wethouder heeft, zo weet ik, kritische mails van hem gekregen.

Een man met geweten, die ook het geweten van de organisatie wilde zijn. Een verbindende factor, soms als stille kracht en soms heel uitgesproken. We zullen hem zeer missen.

Ontdek nog meer voorbeelden van uitvaartspeeches

Voor een simpele handleiding vol inspirerende voorbeelden gebruik je mijn gratis tutorial:

naar de handleiding

Je krijgt hierin heldere en complete uitleg over:

  • hoe je de informatie voor je toespraak verzamelt
  • welke rode draad je kiest
  • wat je verhaal een sterke opbouw geeft.
Wil je dat ik even meelees, voor jou schrijf of namens jou speech?
neem contact op
06 19 40 40 97
Image