Hoe schrijf je een dankwoord voor een uitvaart?


Snel naar onderdeel

Je wilt mensen bedanken tijdens een uitvaart of crematie. Het kan best lastig zijn om in de stressvolle dagen na een overlijden iets te verzinnen. En je wilt natuurlijk niets over het hoofd zien.

Je krijgt hier de tips om snel te kunnen beginnen met het schrijven van je dankwoord. Dankzij allerlei voorbeelden plus toelichting zie je meteen wat bij jou past.

Ik bespreek eerst de 4 onderdelen van een goed dankwoord, en behandel daarna nog een drietal veelgestelde vragen.

Krijg je het even niet voor elkaar en wil je overleggen? Neem dan contact met me op!

neem contact op
dan kom je er wel uit


De 4 onderdelen van een goed dankwoord tijdens een afscheid

In de tekst van je bedankspeech neem je altijd vier elementen op:
  1. je benoemt namens wie je spreekt
  2. je vertelt waarvoor je dankbaar bent en wat dat met je doet
  3. je geeft aan wie je in het bijzonder wilt bedanken
  4. je zegt iets over de toekomst
Maar eerst stel je jezelf even voor: dat noem ik stap 0.

Stap 0

Wie ben je

Als je vertelt wie je bent en wat je rol is, neem je de vragen bij de toehoorders weg die kunnen verhinderen echt naar jou te luisteren. Zo creëer je, ook in je dankwoord, rust en ruimte voor de boodschap die je mee wilt geven. Natuurlijk: als iedereen volstrekt duidelijk is wie je bent, kun je deze stap overslaan.
Image

Stap 1

Namens wie spreek je het dankwoord

Mensen zijn aanwezig, of volgen de uitvaart online, omdat ze een uitnodiging hebben gezien of gekregen. Je spreekt het dankwoord namens degenen die de uitnodiging hebben verstuurd.

Voorbeeld: bedanken namens

Mijn naam is Sophie, de oudste dochter van Jan en Alet.

Namens onze moeder Alet, mijn broer en zus, en de kleinkinderen van Jan en Alet wil ik jullie hartelijk bedanken voor jullie aanwezigheid hier vanmiddag, en voor de aanwezigheid van jullie die dit afscheid op afstand en misschien een ander tijdstip bijwonen.

In je dankwoord reik je uit naar mensen met wie je je tijdens deze dagen van afscheid nemen verbonden voelt.

Bij de veelgestelde vragen onderaan de pagina lees je op welk moment in de ceremonie je het dankwoord uitspreekt.

Stap 2

Waarvoor ben je dankbaar?

Het betekent veel dat er mensen op de uitnodiging van de nabestaanden hebben gereageerd. Dat ze tijd hebben vrijgemaakt.

Ze hebben misschien gereisd, om bij de uitvaart of crematie aanwezig te kunnen zijn.

Of ze zijn er niet maar hebben wel iets van zich laten horen, of bloemen gestuurd.

Benoem waar je dankbaar voor bent, dat zet je dankbaarheid kracht bij.

Voorbeeld: bedankt voor je steun

Mijn naam is Sophie, de oudste dochter van Jan en Alet.

Namens onze moeder Alet, mijn broer en zus, en de kleinkinderen van Jan en Alet wil ik jullie hartelijk bedanken…

… voor jullie aanwezigheid hier vanmiddag, en voor de aanwezigheid van jullie die dit afscheid op afstand en misschien een ander tijdstip bijwonen

De mensen die de afgelopen week kaarten of berichtjes gestuurd hebben of hebben gebeld: dankjewel.

Ook voor de bloemen die jullie hebben gestuurd of vandaag meegenomen zijn we erg dankbaar


Tip:
Varieer door verschillende formuleringen te gebruiken. In het voorbeeld zijn dat: ‘Ik wil jullie bedanken’, ‘We zijn dankbaar voor’, en gewoon ‘dankjewel.’

Wat het met je doet, het gevoel of het idee van steun

Je bedankt mensen voor de steun die ze je geven: daarmee geef je ze iets terug. Hoe maak je het nog sterker? Door te vertellen wat de steun met je doet.

Daarbij maak je onderscheid tussen mensen uit de persoonlijke kring van jou of de overledene, en mensen die de overledene kende maar jij niet.

Voorbeeld 1: steun van mensen die je kent
Voorbeeld 2: steun van mensen die de overledene kende maar jij niet
Voorbeeld 3: een combinatie hiervan

Voorbeeld 1: mensen die je kent

Jullie steun doet veel met ons.

Het doet ons goed om te voelen dat er mensen om ons heen staan.

En het is fijn te merken dat er in deze dagen zoveel mensen aan ons denken.
Toelichting bij voorbeeld 1
Dit zijn drie varianten van hetzelfde, zou je kunnen zeggen. Toch vullen ze elkaar door de verschillende bewoordingen ook aan (‘doet veel met ons’, ‘voelen’, ‘merken’).

Voorbeeld 2: mensen die de overledene kende

Het is een grote steun voor ons te merken dat onze vader voor zoveel mensen iets heeft betekend.

We vinden het fijn om te ervaren dat het contact met onze vader bij zovelen goede herinneringen heeft achtergelaten.

In de blijken van steun die we hebben ontvangen, krijgen we iets terug van de indruk die onze vader bij jullie heeft achtergelaten.
Toelichting bij voorbeeld 2
Er zijn tijdens een afscheidsplechtigheid vaak mensen die je niet kent.

Bijvoorbeeld collega’s van de overledene. Of mensen die een club, commissie of bestuur vertegenwoordigen waar de overledene bij hoorde.

Dat de betekenis die de overledene had, zich verder uitstrekt dan familie, vrienden en buren, is een gedachte die steun kan geven.

Voorbeeld 3: combinatie van bekenden en onbekenden

We voelen ons gesteund door iedereen die deze dagen heeft laten weten aan ons te denken. Dat jullie om ons heen staan helpt ons het verdriet te dragen.

De wetenschap dat het contact met onze vader bij allerlei mensen goede herinneringen heeft achtergelaten, is een grote troost.
Toelichting bij voorbeeld 3
Het zijn lange zinnen, maar wel de moeite van het uitspreken waard! Je ziet dat in de eerste zinnen de aandacht ligt bij de mensen dichtbij en in de laatste zinnen bij (‘allerlei’) mensen verder weg.
Wil je dat ik je help met je dankwoord?

neem contact op
ik kan het ook namens jou schrijven
Image

Stap 3

Wie je in het bijzonder wilt bedanken

Soms zijn er mensen die een bijzondere vermelding verdienen. Omdat ze bijvoorbeeld in de laatste levensfase van de overledene een belangrijke rol hebben gespeeld. Of omdat ze in de voorbereidingen van de afscheidsplechtigheid hebben geholpen.

Het maakt niet uit of deze mensen aanwezig zijn bij de uitvaart of crematie. Door ze te noemen onderstreep je dat ze een bijzondere vermelding verdienen.

Voorbeelden: bijzondere dank

Onze bijzondere dank willen we uitspreken naar de verpleegkundigen van de afdeling kinderoncologie en naar dokter Francien Hermansen. Zij hebben niet alleen onze zoon maar ook ons in alle moeilijke momenten enorm gesteund.

Namens mijn moeder en mijn broer wil ik ook onze broer Arturo enorm bedanken voor zijn enorme inzet als mantelzorger in de afgelopen jaren. Dankzij jou konden we vader en moeder met een gerust hart laten wonen waar ze het fijn hadden.
Toelichting bij voorbeeld 3
De stille krachten die er in moeilijke tijden waren mag je hier even extra bedanken, ook als het familieleden zijn. Zo laat je ze merken dat bijzondere aandacht en zorg nooit vanzelfsprekend is, ook al hoorde het misschien bij hun rol of positie.

Stap 4

Iets zeggen over de toekomst

Samenkomen rondom iemand die overleden is geeft verbinding. Die verbinding geeft de mensen die rouwen een beetje steun.

Je mag de wens uitspreken dat die steunende verbinding blijft.

Voorbeeld: verbinding in de toekomst

We hopen dat iets van de verbinding die we vandaag samen beleven, ook na vandaag mag blijven bestaan. We hebben jullie steun vast nodig in de tijd die komen gaat.

Zoals we hier rondom Jan samen zijn vandaag, komen we wellicht niet meer bij elkaar. Toch hoop ik dat we iets van de verbondenheid mee mogen nemen. En een vorm vinden om die te blijven ervaren in de periode die voor ons ligt.
Toelichting bij voorbeeld 4
Door het gebruik van verkleiningen als ‘iets van’ of ‘een beetje’ maak je de wens die je uitspreekt minder massief. Je geeft al aan dat het op allerlei manieren kan, en doet op deze manier geen zwaar beroep de aanwezigen.

Veelgestelde vragen

Bedanken is teruggeven en afronden

Als je mensen bedankt voor de steun die ze gegeven hebben, geef je ze op die manier iets terug. Het uitspreken van dit goede gevoel hoort ook bij de uitvaart.

Je legt door te bedanken soms even een lijntje met de tijd voorafgaand aan het overlijden, met de zorgzame krachten in je bestaan. Je rondt er alvast iets mee af, al hoop je natuurlijk dat ook na de uitvaart de steun blijft.

Door te bedanken voor steun geef je aan dat je je ervan bewust bent en dat mensen ook op jou kunnen rekenen.

Met bovenstaande stappen en voorbeelden kun je snel een mooi, persoonlijk en afrondend dankwoord schrijven.